MR

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en heeft instemmingsrecht op diverse beleidsterreinen. De MR is vertegenwoordigd in de GMR van Het Sticht.

De oudergeleding van de MR

Willemijn Hack

Sinds 2018 woon ik samen met Tjeerd en onze kinderen in Zeist. Ik ben werkzaam bij de Provincie Utrecht als concernmanager domein Landelijke Leefomgeving. In het weekend stap ik graag op de mountainbike of loop ik hard in het bos. En voor een borrel of etentje ben ik natuurlijk altijd te porren. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de Damiaanschool Kerckebosch, de school waar mijn kinderen sinds 2018 (Phileine, groep 5) en 2016 (Reinout, groep 3) dagelijks met veel plezier naar toe gaan. Daarom lever ik graag samen met Miranda de komende tijd een positieve bijdrage aan de medezeggenschapsraad van de Damiaanschool Kerckebosch. Naast onderwerpen als de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen denk ik graag actief mee over andere onderwerpen die al dan niet via andere ouders en/of verzorgers mij ter ore zijn gekomen. Dus weet ons te vinden (op het schoolplein, via de mail of de app) en laat het ons weten als er onderwerpen leven waar de MR iets in kan betekenen.

Miranda Wiltenburg

Sinds de nazomer van 2021 neem ik deel aan de MR, de medezeggenschapsraad van de school. Samen met Arjen woon ik sinds 6 jaar in Kerckebosch en onze dochters Eva en Linde zitten respectievelijk in groep 4 bij juf Wendy en groep 1/2A bij juf Cecilia en juf Maaike. Zelf werk ik als adviseur HRM en HRD bij een kennisinstituut voor de langdurende zorg, Vilans. Thema's als ontwikkeling, verzuim en teamcoaching spelen veel in mijn werk. In mijn vrije tijd ga ik graag naar yoga, bootcamp en tennis en volg ik nog een aanvullende studie op het gebied van HRM. Ik ben blij mijn steentje bij te mogen dragen aan de Damiaanschool en ben heel benieuwd wat ik samen met Willemijn namens de ouders kan bijdragen in de komende jaren.

De MR wordt vertegenwoordigd door juf Ilva en meester Sietse. Zij vergaderen 5 keer per jaar bij elkaar op 3 okt., 29 nov. 2023 en op 29 febr., 23 april, 12 juni 2024. 


De MR is te bereiken via het secretariaat per e-mail i.golbach@damiaanschoolkerckebosch.nl
of aan de voorzitter 
MR-voorzitterkerckebosch@damiaanschool.nl.