OuderverenigingDe oudervereniging vraagt een kleine vrijwillige ouderbijdrage en beheert dit zorgvuldig, zodat er activiteiten als een schoolreisje kunnen plaats vinden.

De oudervereniging bestaat uit 4 ouders en is te bereiken via de school:

 Janine Geerling - voorzitter
Sylvia van Os - secretaris
Arjen Wagenaar - penningmeester
Miranda Kingma - contactpersoon commissies