Onze missie

Samen groeien en vanuit eigen kracht leren bloeien

Onze wettelijke opdracht is als school de kinderen optimaal te begeleiden bij het ontwikkelen tot sociale, zelfstandige volwassenen. Op Damiaanschool Kerckebosch voeren we onze opdracht uit vanuit
de volgende kernwaarden:
Betrokken
Verantwoordelijk
Samen-Werken

Betrokken: door te streven dat je kunt zijn wie je bent. Dat we interesse en zorg hebben in en voor elkaar en voor de omgeving.
Verantwoordelijk: door geven en nemen, door zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
Samen-werken: we leren van en met elkaar.

Vanuit deze kernwaarden richten we ons onderwijs in en maken we concreet wat we met die kernwaarden bedoelen. We streven ernaar hiermee een optimale bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit is een ontwikkelproces, ook op school en staat dus nooit stil.

Bijvoorbeeld: een uitwerking van Samen - Werken en Verantwoordelijk is Coöperatief Leren.
Of vanuit Betrokken jaarlijks een goed doel schoolbreed centraal stellen, waarbij we achtergronden leren kennen van het goede doel en we een (financiële) bijdrage leveren aan dit goede doel.
Maar met elkaar meeleven, betrokken zijn bij elkaars ontwikkeling (oudere kinderen helpen jongere kinderen met bijvoorbeeld lezen) is ook herkenbaar in de school.
Verantwoordelijk ben je voor jezelf, elkaar en het werk wat je te doen hebt. Daar spreken we elkaar dus ook op aan en werken we bijvoorbeeld met een weektaak. Al vanaf groep 1/2!!

Kortom wij zien de school als goede oefenplek om te leren vanuit zelfstandigheid en eigenheid je betrokken te voelen bij de wereld om je heen.