MR

 

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en heeft instemmingsrecht op diverse beleidsterreinen. De MR is vertegenwoordigd in de GMR van Het Sticht. De oudergeleding van de MR
Willemijn Hack
Sinds 2018 woon ik samen met Tjeerd en onze kinderen in Zeist. Ik ben werkzaam bij de Provincie Utrecht als directeur Landelijke Leefomgeving. In het weekend stap ik graag op de mountainbike of loop ik hard in het bos. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de Damiaanschool Kerckebosch, de school waar mijn kinderen sinds 2018 (Phileine, groep 6) en 2016 (Reinout, groep 4) dagelijks met veel plezier naar toe gaan. Daarom lever ik graag samen met Miranda de komende tijd een positieve bijdrage aan de medezeggenschapsraad. Naast onderwerpen als de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen denk ik graag actief mee over andere onderwerpen die al dan niet via andere ouders en/of verzorgers mij ter ore zijn gekomen. Dus weet ons te vinden (op het schoolplein of via de mail) en laat het ons weten als er onderwerpen leven waar de MR iets in kan betekenen.

Miranda Wiltenburg

Sinds de nazomer van 2021 neem ik deel aan de MR, de medezeggenschapsraad van onze school. Samen met Arjen woon ik al geruime tijd in Kerckebosch en onze dochters Eva en Linde zitten respectievelijk in groep 6 en groep 3. Zelf werk ik als HR adviseur bij de Hogeschool Utrecht. In mijn vrije tijd ga ik graag naar yoga, bootcamp en tennis. Ik ben blij om via de MR mijn steentje bij te mogen dragen aan onze school. 

De personeelsgeleding van de MR wordt vertegenwoordigd door juf Ilva en meester Sietse. We vergaderen 5 keer per jaar, dit schooljaar op: 3 okt., 29 nov. 2023 en op 29 febr., 23 april, 12 juni 2024. 

De MR is te bereiken via het secretariaat per e-mail: i.golbach@damiaanschoolkerckebosch.nl.

Of via: MR-voorzitterkerckebosch@damiaanschool.nl.


Is deelname in de MR ook iets voor jou als ouder? We horen graag van je!